کارنامه های دانش آموزی هم مشمول مالیات می شوند

به گزارش وبلاگ سلامتی و تناسب اندام، تمبرهای روی کارنامه و گواهینامه دانش آموزان و مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا در کنار تمبرهای روی اسناد بانکی مشمول مالیات بر تمبر هستند.

کارنامه های دانش آموزی هم مشمول مالیات می شوند

به گزارش ایسنا، مالیات حق تمبر از انواع مالیات های مستقیم است که به وسیله الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به منظور رسمیت بخشیدن با لازم الاجرا نمودن آنها، از مؤدی گرفته می گردد. در قانون مالیات های مستقیم مواد 44 تا 51 به این نوع مالیات اشاره دارد.

در ماده 44 این قانون آمده است از هر برگ چک که از طرف بانک ها چاپ می گردد در موقع چاپ دویست (200) ریال حق تمبر اخذ می گردد. از اوراق دیگر مانند برات و فته طلب (سفته) و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار حق تمبر اخذ می گردد (ماده 45) حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از 100 تومان معادل حق تمبر 100 تومان خواهد بود.

بر اساس ماده 46 از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می گردد (به استثنای اوراق مذکور در مواد 45 و 48 این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال التجاره از قبیل بارنامه دریایی و هوایی و همچنین اوراق بیمه مال التجاره 500 تومان و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک 100 تومان حق تمبر دریافت خواهد شد.

مؤسسه های حمل و نقل، مسئول تنظیم دقیق بارنامه هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری نمایند. بر اساس تبصره این قانون، از اوراق و مدارک زیر به توضیح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می گردد:

1- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ 1,000 تومان

2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ 5,000 تومان

3- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می گردد مبلغ 20 هزار تومان

4- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ 100 تومان

5- از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان دوره ابتدایی، هدایت و متوسطه مبلغ 100 تومان

6- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ 1,000 تومان

7- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی، هدایت و متوسطه خارجی مبلغ 2,000 تومان

8- از گواهی ارزش تحصیلی دوره های فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ 5,000 تومان

9- از پروانه مامایی با مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ 2,000 تومان

10- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی 10 هزار تومان

11- از جواز تأسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه های کسب و کار، بابت صدور مبلغ 10 هزار تومان و بابت تجدید آنها مبلغ 5,000 تومان

مالیات بر تمبر اسناد بین بانکی هم اخذ می گردد

همچنین بر اساس ماده 47 همین قانون از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به توضیح زیر که بین بانک ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می گردد، در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نگردد، معادل 1,000 تومان حق تمبر اخذ می گردد:

1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری

2- قرارداد وام با اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم های تعهدآوری که بانک ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.

3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری

4- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می گردد و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5- قراردادهای دیگری که بین بانک ها و مشتریان منعقد می گردد و طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می گردد.

6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانک ها

7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخل ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

منبع: همشهری آنلاین

به "کارنامه های دانش آموزی هم مشمول مالیات می شوند" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کارنامه های دانش آموزی هم مشمول مالیات می شوند"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید